Komunikat nr 1/2010/2011 z dn. 22.04.2010 r.

Komunikat nr 1/2010/2011 z dn. 22.04.2010 r.

 1. Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 Cyranka w Sztumie podaje do wiadomości: W dniu 18.04.2010 r. na Walnym Zgromadzeniu został wybrany nowy Zarząd naszego Kola w składzie: kol. Piotr Smoliński - Prezes, kol. Zbigniew Trzaska - Łowczy, kol. Adam Kruziński - Skarbnik, kol. Jerzy Szwamber - Podłowczy, kol. Sławomir Jaworski - Sekretarz. W składzie nowowybranej Komisji Rewizyjnej znaleźli się: kol, Mirosław Groszkowski - Wybrano również delegatów na Zjazd Okręgowy PZŁ. Zostali nimi koledzy: Zbigniew Trzaska, Piotr Smoliński, Zygmunt Smoliński oraz Mirosław Groszkowski.

 2. Obowiązki strażników łowieckich w sezonie 2010/2011 decyzją Zarządu pełnić będą kol. Antoni Kołodyński w obwodach 64 i 79 oraz kol. Miron Bajło w obwodach 73 i 78. Do pomocy strażnikom Zarząd powołał gospodarzy obwodów — kol. Waldemara Klatta oraz kol. Marcina Pickarca. Jednocześnie Zarząd zwalnia z pełnienia obowiązków strażników łowieckich kol. Romana Sawickiego oraz kol. Ryszarda Smolińskiego, dziękując im za wykonane obowiązki.

 3. Wypełnianie obowiązków księgowych Zarząd powierzył P. Joannie Baranek.

 4. Zgodnie z uchwalą Walnego Zgromadzenia z dnia 18.04. 2010 r. w sezonie 2010/2011 obowiązują następujące ceny odkupu tuszy zwierzyny branej przez myśliwego na użytek własny: jeleń - 3zł/kg, dzik 3zł/kg, sarna (koza i rogacz) - 120 zł/sztukę oraz sarna koźlę - 80 zł/szt. Rozliczenie z tego tytułu powinno nastąpić do końca miesiąca, w którym pozyskanej tuszy decyduje Zarząd.

 5. Przypominamy, że wysokość składki członkowskiej w naszym Kole wynosi 20 zł miesięcznie (składka normalna) oraz 10 zł miesięcznie (składka ulgowa). Składka ulgowa przysługuje myśliwym, którzy ukończyli 70 rok życia oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia. Składki należy uiszczać na bieżąco, do końca danego miesiąca.

 6. Dopuszcza się możliwość telefonicznego zgłoszenia pobytu w łowisku jak również telefonicznego zgłoszenia zakończenia polowania. Jednak w przypadku pozyskania zwierzyny czynności wypisu należy obowiązkowo dokonać osobiście. odnotowując w książce rodzaj pozyskanej zwierzyny. Niezależnie od tego, bez zbędnej zwłoki, o fakcie pozyskania zwierzyny należy powiadomić też Łowczego Koła. Miejsca zapisów pobytu w łowiskach pozostają bez zmian.

 7. Odstrzały dla gości Zarząd będzie wydawał po polowaniu dewizowym, tj. po 17.05.2010 r. w wymiarze 14 dni na kwartał. Goście będą mogli wykonywać polowanie w naszych obwodach tylko w towarzystwie członka naszego Kota. Powyższe ograniczenia nie dotyczą myśliwych z innych kół, którzy posiadają grunty rolne w naszych łowiskach.

 8. W związku z organizacją polowań dewizowych zawiesza się w całości obwody 64, 73, 78 i 79 w dniach od 11.05. do 17.05.2010 r. Okres ten może ulec zmianie w przypadku okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie polowania w tym terminie.

 9. Coroczne obowiązkowe szkolenie strzeleckie oraz przegląd i przystrzelanie broni odbędzie się w sobotę 29.05.2(110 r. o godz. 9.00 na strzelnicy w Gołąbkach k. Pasłęka.

 10. Dyżury przy plantacjach kukurydzy należy pełnić zgodnie z otrzymanym grafikiem. Odpowiedzialni za grupę są myśliwi umieszczeni jako pierwsi na liście danego dnia.

 11. W piątek 11.06 2010 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie towarzyskie myśliwych, kandydatów, rodzin oraz sympatyków naszego Koła. Miejsce spotkania - wata w Tulicach. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

 12. Przedłużenie odstrzałów odbędzie się 30.06.2010 r. w siedzibie Koła. Warunkiem przedłużenia będzie odbycie szkolenia strzeleckiego oraz dokonanie przeglądu i przystrzelania broni.

 

 

Sztum, 22.04.2010 r.                                                                                                Za Zarząd