Komunikat nr 5/2010/2011 z dn. 31.03.2011 r.

Komunikat nr 5/2010/2011 z dn. 31.03.2011 r.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 Cyranka w Sztumie podaje do wiadomości:

  1. Od dnia 1.04. 2011 r. do momentu ustalenia nowych stawek przez Walne Zgromadzenie Członków Koła, cena odkupu dzika zabieranego przez myśliwego na użytek własny wynosi 3zł/kg + 5% VAT. Rozliczenie z tego tytułu powinno nastąpić najpóźniej do końca miesiąca, w którym odbyło się pozyskanie zwierzyny. Jednocześnie przypominamy, że o przeznaczeniu pozyskanej tuszy decyduje Zarząd. W tym celu należy każdorazowo skontaktować się z Prezesem Koła – Kol. Piotrem Smolińskim tel. 693 910 618 lub Łowczym Koła – Kol. Zbigniewem Trzaską tel. 605 655 100.

  2. Zarząd informuje, że pierwsze 4 dziki pozyskane w nowym sezonie tj. po 1 kwietnia 2011 r. przeznaczone zostają na potrzeby Koła – nie ma możliwości zabrania ich na własny użytek.

  3. W celu zminimalizowania odszkodowań za zniszczone uprawy rolne Zarząd Koła wprowadza w dniach od 26.04. do 31.05.2011 r. zakaz polowania w lesie na zwierzynę grubą. Apelujemy do Kolegów myśliwych o zwiększoną penetrację
    i ochronę przed szkodami użytków rolnych – leży to w naszym wspólnym interesie. Powyższy zakaz nie dotyczy polowania dewizowego.

  4. W związku  z organizacją polowań dewizowych zawiesza się w całości obwody 64, 73, 78 i 79 w dniach od 11.05. do 15.05.2011 r. Okres ten może ulec zmianie w przypadku zajścia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie polowania w tym terminie. Zakaz nie dotyczy upraw kukurydzy oraz nowozałożonych plantacji zbóż.

  5. Coroczne obowiązkowe szkolenie strzeleckie oraz przegląd i przystrzelanie broni odbędzie się w niedzielę 12.06.2011 r. od godz. 9.00 na strzelnicy w Gołąbkach k. Pasłęka.

  6. Zarząd Koła składa serdeczne podziękowania stażyście Kol. Jackowi Prusieckiemu za stworzenie i uruchomienie strony internetowej naszego Koła. Dzięki koledze pod adresem http://cyranka.sztum.pl funkcjonuje profesjonalna, przejrzysta i atrakcyjna witryna będąca wspaniałą wizytówką naszego Koła. Oprócz rysu historycznego i zdjęć można znaleźć tam aktualności oraz odnośniki do stron, które interesują wszystkich myśliwych. Zachęcamy Kolegów do licznego odwiedzania naszej strony oraz zgłaszania ewentualnych uwag mających na celu jej ulepszanie.

  7. Prosimy członków Koła o jak najliczniejsze przybycie na Walne Zgromadzenie w strojach organizacyjnych – będą wykonywane pamiątkowe fotografie do wydawnictw jubileuszowych.

  8. Łącznie z komunikatem każdy członek Koła otrzyma swoją ankietę personalną do której prowadzenia zobowiązany jest Sekretarz Koła. Proszę o sprawdzenie aktualności i poprawności zamieszczonych w niej danych oraz poprawienie i uzupełnienie braków. Zweryfikowane ankiety należy oddać Sekretarzowi osobiście na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła, lub przesłać pocztą pod adres: Sławomir Jaworski, ul. Wassowskiego 16/2B, 80-225 Gdańsk. Proszę o poważne podejście do sprawy – w sierpniu br. w naszym Kole odbędzie się kontrola Zarządu Okręgowego.

 

Sztum, 31.03.2011 r.                                                                        Za Zarząd