Komunikat nr 4/2010/2011 z dn. 4.11.2010 r.

Komunikat nr 4/2010/2011 z dn. 4.11.2010 r.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 Cyranka w Sztumie podaje do wiadomości:

 1. Naczelna Rada Łowiecka ustaliła wysokość składki członkowskiej PZŁ na 2011 r.:
  - składka normalna wynosi 285 zł (w tym ubezpieczenie 29 zł)
  - składka ulgowa wynosi 157 zł (w tym ubezpieczenie 29 zł)
  - wpisowe do PZŁ wynosi 768 zł.

 2. Składkę należy opłacić za pośrednictwem macierzystego Koła lub bezpośrednio na konto bankowe Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu (nr konta: 48 1160 2202 0000 0000 2817 3978) do dnia 31 grudnia b.r.

 3. Polowania zbiorowe na dziki w bieżącym sezonie mogą odbywać się do końca stycznia 2011 r. i dlatego na polowaniu zaplanowanym na dzień 22.01.2011 r. będziemy polowali na drapieżniki oraz na dziki (z wyjątkiem loch).

 4. W dniu 21 października weszły w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania (tzw. regulaminie polowań). Najważniejsze zmiany to:
  - uregulowanie wykonywania polowania zbiorowego z ambon oraz polowania przy stogach,
  - zakaz używania do wykonywania polowania broni czarnoprochowej,
  - regulacja dotycząca obowiązku ustalenia lokalizacji nęcisk,
  - jednoznaczne uregulowanie że na terenie obwodu łowieckiego może znajdować się tylko jedna książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym,
  - wpis w książce dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania,
  - na polowaniu zbiorowym myśliwy jest obowiązany posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, zapewniające jego dobrą widzialność przez innych uczestników polowania.

 5. Koledzy zainteresowani pełnym tekstem aktualnego regulaminu polowań mogą otrzymać go drogą e-mailową od Sekretarza Koła Kol. Sławka Jaworskiego (tel. 606 493 005, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 6. Zarząd Koła realizując zapisy rozporządzenia o jednej książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w każdym obwodzie podaje do wiadomości miejsca udostępnienia książek w poszczególnych obwodach:
  - obwód 64 – gospodarstwo Kol. Romana Sawickiego w Żuławce Sztumskiej,
  - obwód 73 – posesja Kol. Dawida Jablińskiego w Starym Targu,
  - obwód 78 – leśnictwo Tulice,
  - obwód 79 - posesja Kol. Dawida Jablińskiego w Starym Targu.

 7. Jednocześnie informujemy, że książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym wyłożone dotychczas u Kol. Antoniego Kołodyńskiego w Mikołajkach Pomorskich oraz u Kol. Ryszarda Katulskiego w Dzierzgoniu przestają funkcjonować i zostaną zdjęte.

 8. Wpisów w książkach należy dokonywać osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem osób upoważnionych. Osobami upoważnionymi do zapisów poszczególnych obwodach są:
  - obwód 64 – Ewa i Roman Sawiccy – tel. 55 276 18 37
  - obwód 73 – Barbara i Dawid Jablińscy – tel. 55 277 62 18
  - obwód 78 – Lech i Kuba Giergielewicz – tel. 55 275 26 88
  - obwód 79 – Barbara i Dawid Jablińscy – tel. 55 277 62 18

 9. W przypadku pozyskania zwierzyny wypisu z polowania należy dokonać osobiście podając rodzaj pozyskanej zwierzyny.

 10. W związku z zakończeniem polowań na plantacjach w których występowały szkody łowieckie, myśliwi nie będący członkami naszego Koła będą otrzymywali odstrzał w naszych obwodach w maksymalnym wymiarze 14 dni na kwartał i będą mogli polować tylko w towarzystwie członka naszego Koła. Jest to realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

 11. Zarząd Koła składa podziękowania kandydatom oraz Kol. Marcinowi Piekarcowi za sprawne wykonanie prac remontowych w siedzibie Koła w Sztumie przy ul. Jagiełły 9.

Sztum, 4.11.2010 r.