Wznowienie polowań

 

W związku z zakończeniem polowania komercyjnego (dewizowego)

z dniem dzisiejszym odwiesza się polowania indywidualne we wszystkich

obwodach dzierżawionych przez nasze koło.

 

Darz Bór

Łowczy Olgierd Zaboronek