Komunikat w sprawie uaktualnienia danych w związku z wprowadzeniem książki elektronicznej

 

W związku z podjęciem decyzji przez Zarząd Koła o wprowadzeniu książki elektronicznej

zobowiązuje się wszystkich myśliwych o podanie aktualnych danych dotyczących myśliwego:

  1. Numer legitymacji.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Uprawnienia ( selekcjonerskich, sokolniczych, sędziowskich, itp.).
  4. Nr. telefonu.
  5. Adresów e-mail.
  6. Posiadanych psów myśliwskich (imiona).
Dane proszę podać SMS na numer telefonu Sekretarza 660 689 753
do dnia 18 sierpnia 2019 r.
W przypadku niepodania wymaganych danych myśliwy nie będzie miał możliwości
zapisania się na polowanie indywidualne.
Darz Bór
Zarząd