KOMUNIKAT W SPRAWIE PADŁYCH DZIKÓW

 

W związku z występowaniem na terenie Polski ASF zobowiązuje się wszystkich myśliwych do bezzwłocznego zgłaszania do Podłowczego  Karola Kruzińskiego tel. 507 305 797 przypadków znalezienia padłych dzików podczas polowania indywidualnego.

Powyższe dotyczy wszystkich obwodów dzierżawionych przez nasze koło.