Pilny komunikat w sprawie odstrzału sanitarnego

 

 

K O M U N I K A T

Myśliwi, którzy pozyskali dziki w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. proszeni są o PILNY kontakt z Łowczym do dnia 25 czerwca br. w celu uzupełnienie dokumentów niezbędnych do rozliczenia dzików  POZYSKANYCH  W  STREFIE  WAMTA.

/określenie płci, wieku i złożenie stosownego podpisu/

W przypadku nie uzgodnienia z Łowczym powyższego, pozyskany dzik nie będzie ujęty do rozliczenia a tym samym nie będzie możliwości otrzymania rekompensaty.

 

 

 

ŁOWCZY

Olgierd Zaboronek