ODSTRZAŁ SANITARNY

OGŁOSZENIE

Zarząd Koła Cyranka informuje, że 4 czerwca br. podpisał umowę z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Malborku

„ODSTRZAŁ SANITARNY”

W związku z powyższym proszę zainteresowanych  myśliwych o zgłaszanie się do Łowczego w celu wydania stosownych dokumentów: pozwoleń na odstrzał, znaczników, protokołów dot. odstrzału sanitarnego /bez ww. dokumentów nie będzie można zaliczyć pozyskanego dzika jako odstrzał sanitarny/

Ponadto:

  • dzik na użytek własny myśliwy płaci kwotę 100 zł. +5% VAT,
  • za pozyskanego dzika /odstrzał sanitarny/ myśliwy otrzymuje rekompensatę 80% od kwoty 650 zł. za samice,
  • za pozyskanego dzika /odstrzał sanitarny/ myśliwy otrzymuje rekompensatę 80% od kwoty 300 zł. za samca,
  • po dokonaniu odstrzału sanitarnego myśliwy niezwłocznie zgłasza fakt Łowczemu
  • przekazuje zdjęcie dzika z znacznikiem oraz protokół,
  • przekazuje kopię zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu mięsa na obecność włośni.

 

Za Zarząd

Łowczy Olgierd Zaboronek