Wydawanie ziarna kukurydzy

 

Informuję, że koło zakupiło ziarno kukurydzy.

Kukurydzę odbierać będzie można w dniu 20.12.2018 r. w godzinach od 13:00 - 16:00

z posesji kol. Wiesława Burzyńskiego w ilości po 50 kg/myśliwego.

Po odbiór proszę zgłaszać się z własnymi workami.

Darz Bór.

Sekretarz Jacek Prusiecki