Odstrzały na nowy sezon łowiecki

Informuję, że pozwolenia na polowanie indywidualne

tzw. "odstrzały" na sezon łowiecki 2013/2014 wydawane będą w siedzibie Naszego Koła

27 marca 2013 r.  godz. 18:00.

Warunkiem otrzymania odstrzału jest uregulowanie zobowiązań wobec Koła

oraz zdanie starego odstrzału.

Darz Bór

Łowczy

Zbigniew Trzaska