Kalendarium Zarządu Okręgowego PZŁ Elbląg na 2013 r.

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
Zarząd Okręgowy w Elblągu
ul. Grunwaldzka 77 tel/fax 055 235 14 98 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.pzlelblag.pl


KALENDARIUM GŁÓWNYCH ZAMIERZEŃ

ORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU W ELBLĄSKIM OKRĘGU PZŁ

oraz terminów realizacji przedsięwzięć.


1.
Posiedzenia zarządu okręgowego PZŁ odbywać się będą w każdą drugą środę
miesiąca od godz 12,00.


2.
Od 2 stycznia do 30 maja olimpiada wiedzy przyrodniczo – łowieckiej dla
młodzieży gimnazjalnej elbląskiego okręgu PZŁ.


3.
Od 11 lutego do 10 marca inwentaryzacja i ustalenie liczebności zwierząt
łownych. Akceptacja wyników inwentaryzacji przez nadleśniczych


4.
15 lutego ostateczny termin złożenia deklaracji KŁ o przystąpieniu do
ubezpieczenia od szkód łowieckich.


5.
Do 28 lutego pisemnie powiadomić właściwego miejscowo wójta/burmistrza,
prezydenta miasta/ oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą o osobach
uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich.


6
. Od 2 marca do 4 maja w soboty i niedziele w Elblągu szkolenie kursowe
nowowstępujących do PZŁ, którzy staż kandydacki ukończą do 31 maja 2013r.


7. 7 marca od godz 15,00 w Braniewie i Sztumie – ocena prawidłowości odstrzału
byków jeleni i danieli.


8. Od 11 do 20 marca uzgodnienie, opiniowanie ew. korekta rocznych planów
łowieckich na sezon 2013 /2014 w ZO PZŁ w Elblągu.


9
. 20 marca ostateczny termin przedłożenia do zatwierdzenia w nadleśnictwach
rocznych planów łowieckich – zatwierdzanie planów do 30 marca.


10.
Od 20 marca do 25 września w każdą drugą i czwartą środę miesiąca od godz
16,00 do 18,00 na strzelnicy myśliwskiej w Gołąbkach wszyscy chętni myśliwi
i kandydaci chcący doskonalić swoje umiejętności strzeleckie mogą otrzymać od
doświadczonych instruktorów – zawodników praktyczny instruktaż w zakresie
techniki strzelania.


11
. Do 16 kwietnia dostarczenie kserokopii , zatwierdzonych rocznych planów
łowieckich do ZO PZŁ oraz ankiet dot. kłusownictwa.


12
. Od 1 kwietnia do 30 czerwca należy zwołać walne zgromadzenie
sprawozdawcze w kołach łowieckich. Kserokopie dokumentacji z zebrań należy
dostarczyć do ZO w terminie 30 dni od daty ich odbycia .


13. 28 kwietnia w Gołąbkach k. Pasłęka Krajowy Konkurs Pracy Dzikarzy


14. 26-28 kwietnia w Warszawie X Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa
i Rekreacji .Otwarcie obchodów 90 lecia PZŁ z udziałem delegacji naszego
okręgu.


15.
10 maja końcowy termin składania w ZO PZŁ sprawozdań ŁOW wraz z
załącznikami.


16.
28 maja w Elblągu w ZO PZŁ wycena medalowa trofeów łowieckich / byki i dziki/.


17.
28-30 czerwca Kongres Kultury Łowieckiej w Warszawie z udziałem naszej
delegacji.


18.29 czerwca na strzelnicy w Gołąbkach otwarte indywidualne zawody w
strzelaniach myśliwskich o Puchar Prezesa EORŁ.


19.
20 lipca na strzelnicy w Gołąbkach k / Pasłęka. XXVII Okręgowe Mistrzostwa
PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich .


20. 24 sierpnia otwarte zawody strzeleckie o Puchar Stock-Polska./ Wawrzynowe/


21. 7 - 8 września XIII Powiślański Przegląd Muzyki Myśliwskiej w Kwidzynie.


22. Od 7 września do 12 października w Elblągu w soboty i niedziele szkolenie
kursowe kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej, którym staż
myśliwski upłynie do 30.09.2013 r.


23.
14 września OKRĘGOWE OBCHODY 90 LECIA PZŁ w Elblągu z udziałem
delegacji kół łowieckich ze sztandarami i zaproszonych gości.


24.
21 września IX Regionalny Konkurs Pracy Tropowców w m. Baranówka k /
Fromborka.


25
. 19-20 października Hubertus Spaski


26.
25 października / piątek / komisyjna ocena prawidłowości odstrzału rogaczy.


27. 3 listopada /niedziela / Okręgowe Obchody św. Huberta w Elblągu.

28. 27 listopada – medalowa wycena trofeów łowieckich, parostków rogaczy i oręży dzików.


29. 29 listopada – Koncert Muzyki Myśliwskiej w sali koncertowej PR – oficjalne
zakończenie obchodów 90 – lecia PZŁ.


Szczegóły dot. realizacji w/w zamierzeń podawane będą w komunikatach ZO PZŁ i na
stronie internetowej.

http://www.pzlelblag.pl/

 


Wieńczysław Tylkowski
Łowczy Okręgowy