XVI Konkurs Plastyczny "Jak pomagaći i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach"

”Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach  2012 rok”

 

W dniu 03.04.2012 odbyła się ocena prac przesłanych na konkurs pt. ”Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach”.

 

Jak co roku wystawę rozpoczęto przy dźwiękach muzyki myśliwskiej granej przez Zespół "HUBERTUS"

 

Komisja w składzie:

Wacław Giecewicz, Stanisław Walczak, Alicja Bartnicka, Grażyna Puchowska, Tadeusz Koprowski, Sylwia Wujkowska, Czesław Szkutnik

postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Szkoły Podstawowe – klasy: I, II, III

 

I miejsce: Cyprian Klimaszewski, S.P. Sztum, op. R. Skoczyńska

I miejsce: Klaudia Kupnicka, S.P. Dzierzgoń, op. E. Napora, M. Hrynkiewicz

II miejsce: Maria Bołkowska, S.P. Sztum, op. E. Kierzkowska

II miejsce: Katarzyna Żołędowska, S.P. Czernin, op. I. Grochowska

III miejsce: Filip Ułanowski, S.P. Dzierzgoń, op. M. Koziara

III miejsce: Adam Jankowski, S.P. Dzierzgoń, op. D. Bartoszewicz

III miejsce: Kinga Kuśmierczyk, S.P. Mikołajki Pomorskie, op. W.Olejnik

 

Nagrody wręczał: Leszek Tabor Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

 

Wyróżnienia:

1. Przemysław Banaszewski, S.P. Szropy, op. A. Sekida

2. Marcelina Procyk, S.P. Dzierzgoń,

3. Jakub Pepliński, S.P. Sztum, op. M. Kalinowska

4. Faustyna Przybysz, S.P. Dzierzgoń, op. D. Bartoszewicz

5. Justyna Skwarek, S.P. Bągard, op. I. Szulga

6. Patrycja Paprocka, S.P. Sztum, op. M. Kalinowska

7. Małgorzata Ryba, S.P. Sztum, op. M. Dobrowolska

8. Emil Brzozowski, S.P. Myślice, op. D. Rygielska

9. Adam Słodaczuk, S.P. Bruk

10. Julia Branecka, S.P. Bągard, op. I. Szulga

11. Aleksandra Lewandowska, S.P. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

12. Bartłomiej  Prusiecki, S.P. Sztum, op. I. Zaboronek

13. Agata Balicka, S.P. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

14. Gracjan Giecewicz, S.P. Sztum, op. J. Rogalska

15. Oliwier Bil, S.P. Sztum, op. M. Kalinowska

16. Michalina Mątecka, S.P. Bruk

17. Maksymilian Wieczorkiewicz, S.P. Waplewo, op. E. Grudzińska

18. Weronika Konefał, S.P. Gościszewo, op. E. Bartkowska

19. Piotr Kłopotowski, S.P. Sztum, op. M. Kalinowska

20. Olga Aleksandrowicz, S.P. Dzierzgoń, op. D. Bartoszewicz

21. Jakub Sikora, S.P. Dzierzgoń, op. M. Koziara

22. Jakub Ziarnik, S.P. Waplewo, op. E. Grudzińska

23. Julia Wnuk, S.P. Bągard, op. R. Błażejewska

24. Patrycja Wyszyńska, S.P. Szropy, op. A. Sekida

Nagrody wręczał: Adam Karaś Dyrektor SCK

 

Szkoły Podstawowe – klasy: IV, V, VI

I miejsce: Piotr Grochowski, S.P. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

I miejsce: Patryk Abramczyk, S.P. Myślice, op. D. Rygielska

II miejsce: Anna Capek, S.P. Bruk

II miejsce: Krzysztof Blicharz, S.P. Bągard, op. J. Blicharz

III miejsce: Izabela Wudarczyk, S.P. Gościszewo, op. A. Maciejowska

III miejsce: Wojciech Jaszewski, S.P. Szropy, op. A. Sekida

III miejsce: Martyna Mirończuk, S.P. Bruk

Nagrody wręczał: Wojciech Cymerys Starosta Powiatu Sztumskiego

 

Wyróżnienia:

 

1. Zofia Dobrzyńska, S.P. Sztum, op. M. Dobrowolska

2. Zuzanna Chmielewska, S.P. Myślice, op. D. Rygielska

3. Wiktoria Kałdonek, S.P. Myślice, op. D. Rygielska

4. Sara Chybalska, S.P. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

5. Maja Ciura, S.P. Sztum, op. M. Dobrowolska

6. Maja Cebula, S.P. Sztum, op. M. Dobrowolska

7. Justyna Świderska, S.P. Sztum, op. M. Dobrowolska

8. Hanna Kuczyńska, S.P. Sztum, op. M. Dobrowolska

9. Kinga Zamojska, S.P. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

10. Weronika Krauze, S.P. Myślice, op. D. Rygielska

11. Weronika Drozd, S.P. Dzierzgoń, op. M. Krauze

12. Maja Czarnecka, S.P. Waplewo

13. Filip Ścibor, S.P. Waplewo, op. B. Ścibor

14. Oliwia Olak, S.P. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

15. Cyryl Konefał, S.P. op. A. Maciejewska

16. Konrad Link, S.P. Bągard, op. J. Blicharz

17. Magdalena Ryba, S.P. Sztum, op. M. Dobrowolska

18. Julia Grębowska, S.P. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

19. Anna Grzybowska, S.P. Bągard, op. I. Szulga

20. Radosław Szymański, S.P. Szropy, op. A. Sekida

21. Kornel Szypniewski, S.P. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

22. Sławomir Marchlewski, S.P. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

23. Małgorzata Mendat, S.P. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

Nagrody wręczał: Antoni Downarowicz V-ce Starosta Powiatu Sztumskiego

 

Kategoria Gimnazjalna:

 

I miejsce: Marta Kwidzyńska, Gimn. Dzierzgoń

I miejsce: Jakub Gałka, Gimn. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

II miejsce: Łukasz Zamojski, Gimn. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

II miejsce: Patrycja Rozwadowska, Gimn. Sztum, op. R. Zdziennicki

III miejsce: Małgorzata Łukasik, Gimn. Mikołajki Pomorskie, op. M. Bagińska

III miejsce: Łukasz Orzechowski, Gimn. Sztum

Nagrody wręczał: Marek Turlej Wójt Gminy Stary

 

Wyróżnienia:

 

1. Marta Kowalczyk, Gimn. Dzierzgoń, op. W. Szewczun

2. Kinga Stankiewicz, Gimn. Sztum, op. R. Zdziennicki

3. Kamil Kaczorowski, Gimn. Mikołajki Pomorskie, op. M.Bagińska

4. Agnieszka Pająk, Gimn. Dzierzgoń, op. W. Szewczun

Nagrody wręczał: Michał Wudarczyk z Nadleśnictwa Kwidzyn

 

SOSW Uśnice

 

I miejsce: Przemysław  Kumór, op. P. Stec

I miejsce: Piotr Kisielewski, op. R. Kłopotowski

II miejsce: Marcin Kowalski, op. P. Stec

II miejsce: Piotr Biernacki

III miejsce: Sylwia Lipińska

III miejsce: Paweł Żydek, op. S. Wujkowska

Nagrody wręczał: Roman Kulpa Prezes Koła Łowieckiego Knieja

 

Wyróżnienia:

 

1. Paweł Dąbrowski, op. K. Burzyńska

2. Sandra Ludorf, op. A. Urbańska

3. Karolina Kaliszewska, op. A. Urbańska

4. Arkadiusz Mateusiak

Nagrody wręczał: Andrzej Mularczyk Członek Komisji Kultury ORŁ

 

 

Fotografia

 

Wyróżnienia:

1. Paweł Ścibor, Gimnazjum Stary Targ, op. B. Ścibor

2. Magdalena Skoczyńska, Gimnazjum Sztum, op. R. Zdziennicki

3. Artur Synowiec, Gimnazjum Dzierzgoń, op. W. Szewczun

4. Wiktoria Zagańczyk, S.P. Nowa Wieś, op. A. Philipp

5. Szymon Domański, S.P. Dzierzgoń, op. D. Bartoszewicz

Nagrody wręczał: Stanisław Walczak Koło Łowieckie Cyranka

 

Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić szkoły za wysoki poziom nadesłanych prac oraz duże zaangażowanie w przygotowaniu prac konkursowych a także przyznać dyplomy uznania dla: Zespołu Szkół w  Mikołajkach Pomorskich, Szkoły Podstawowej w Sztumie, Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu oraz dla p. Małgorzaty Bagińskiej.

Nagrody wręczał: Zbigniew Trzaska Łowczy Koła Łowieckiego Cyranka

 

W dalszej części imprezy zabrał głos przedstawiciel Zespołu MM "HUBERTUS" Michał Wojdyła który przekazał na ręce Łowczego Naszego Koła Dyplom i udekorował Medalem zdobytym na ostatnim Przeglądzie Muzyki Myśliwskiej.

 

Podczas Wystawy członek Naszego Koła a zarazem jeden z członków Jury udekorowany został Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Zasłużony myśliwy to kol. Czesław Szkutnik

 

Po wręczeniu nagród i licznych podziękowaniach przystąpiono do zwiedzania wystawy.

 

Po uczcie dla duszy organizatorzy zadbali o ucztę dla ciała.

Kolejny Konkurs Plastyczny został uwieńczony sukcesem, zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży było bardzo duże. Jestem przekonany że dzięki między innymi Konkursowi Plastycznemu skierowanemu do dzieci z Naszych Szkół możemy być spokojni o Wizerunek Myśliwego w Naszym Powiecie dzisiaj oraz w przyszłości.

 

Darz Bór

Jacek Prusiecki

 

GALERIA ZDJĘĆ