Wstrzymany odstrzał dzików

W imieniu Zarządu zawieszam odstrzał dzików w miesiącu marcu w obwodach łowieckich

nr 73, 78, 79.

Zezwala się natomiast na odstrzał warchlaków oraz przelatków wyłącznie w obwodzie łowieckim nr 64.


Darz Bór

Łowczy

Zbigniew Trzaska