Szkolenie kandyatów

Informacja dla kandydatów do PZŁ.

Szkolenie kursowe kandydatów do PZŁ przeprowadzone zostanie w Elblągu w sali
wykładowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Skrzydlatej 1, od 5 marca
do 1 maja, w soboty i niedziele od godz. 8:50 do 14:40. Na szkolenie zakwalifikowani
zostaną kandydaci, którzy ukończyli lub ukończą z wynikiem pozytywnym staż do dnia 31
maja 2011 r. i zostaną zgłoszeni przez zarządy KŁ pisemnie lub telefonicznie do ZO PZŁ
w Elblągu. Kandydaci na myśliwych z innych okręgów mogą zostać przyjęci na szkolenie po
uzyskaniu pisemnej zgody macierzystego zarządu okręgowego. O miejscu i terminie
rozpoczęcia szkolenia należy powiadomić zgłoszonych kandydatów.