Aktualności

Wykaz myśliwych pełniących dyżur przy plantacjach kukurydzy w dzierżawionych obwodach

Wykaz myśliwych pełniących dyżur przy plantacjach kukurydzy w dzierżawionych obwodach

L.p

DATA

DYŻURY

1

15.IV.2015

Lubowiecki Tomasz, Lubowiecki Maciej, Bil Stanisław

2

16.IV.2015

Bojarczuk Janusz, Burzyński Wiesław, Burzyński Maciej

3

17.IV.2015

Glosa Tomasz, Głogowski Krzysztof

4

18.IV.2015

Beger Gerhard, Brzustewicz Mariusz, Bosek Rafał

5

19.IV.2015

Borko Leszek, Trzaska Tomasz, Jarmoła Stefan,

6

20.IV.2015

Grabarek Adam, Grabarek Mirosław, Sawicki Władysław

7

21.IV.2015

Dobrzyński Przemysław, Grabowski Jacek,

8

22.IV.2015

Smoliński Piotr, Szwamber Jerzy, Skibiak Dariusz

9

23.IV.2015

Brzeziński Tadeusz, Lewandowski Krzszof, Kruziński Adam

10

24.IV.2015

Piekarec Marcin, Piekarec Eugeniusz, Kapuściński Andrzej

11

25.IV.2015

Zaboronek Olgierd, Borko Leszek, Giecewicz Marek

12

26.IV.2015

Jabliński Dawid, Prusiecki Jacek, Jarmoła Stefan

13

27.IV.2015

Lewandowski Krzysztof, Grabowski Czesław, Kulpa Jarosław

14

28.IV.2015

Szkutnik Czesław, Piekarec Marcin, Brzeziński Tadeusz

15

29.IV.2015

Tryka Józef, Bosek Rafał, Jabliński Dawid

16

30.IV.2015

Prill Tomasz, Smoliński Piotr, Skibiak Dariusz

17

01.V.2015

Ochaciński Zbigniew, Olszewski Piotr, Siebert Piotr

18

02.V.2015

Puchowska Grażyna, Puchowski Krzysztof, Roszkowski Jan

19

03.V.2015

Dobrzyński Lech, Dobrzyński Przemysław, Kulpa Jarosław

20

04.V.2015

Dobreńko Romuald, Dobreńko Arkadiusz, Murawel Józef

21

05.V.2015

Niedziela Henryk, Szembowski Bronisław, Trybański Mariusz

22

06.V.2015

Kasprzyk Zbigniew, Piasecki Jerzy, Mielcarz Czesław

23

07.V.2015

Cyboroń Bogdan, Kasprzyk Ryszard, Wujkowska Sylwia

24

08.V.2015

Smoliński Tomasz, Smoliński Wojciech, Smoliński Adam

25

09.V.2015

Koprowski Henryk, Koprowski Tadeusz, Smoliński Zygmunt

26

10.V.2015

Kołodyński Zenon, Kołodyński Adam, Kotewicz Robert

27

11.V.2015

Klatt Leonard, Klatt Waldemar, Lewandowski Krzyszkof

28

12.V.2015

Piasecki Jerzy, Piasecki Andrzej, Szewczun Kazimierz

29

13.V.2015

Groszkowski Mirosław, Smoloński Kazimierz, Smoloński Ryszard

30

14.V.2015

Walczak Stanisław, Giecewicz Wacław, Jaździewski Andrzej

31

15.V.2015

Zabłoński Adam. Wujkowska Sylwia, Siebert Piotr

 

  1. Dyżur jest obowiązkowy.
  2. W przypadku nie możności uczestnictwa w dyżurze należy sobie zapewnić zamiennika z rezerwy.
  3. Dyżur powinien trwać od zmroku do świtu.
  4. W dyżurach mają obowiązek uczestniczyć osoby odbywające staż ze swoim opiekunami.
  5. Koordynatorem dyżurów jest Olgierd Zaboronek tel: 505 273 378
  6. Odpowiedzialni za dyżury są: Karol Kruziński tel: 507 305 797 i Jacek Grabowski 605 955 582

 

Sporządził

Jerzy Szwamber

 

Życzenia Wielkanocne

 


Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, przepełnionych radością, miłością i wiarą.

Niech Wielkanoc przyniesie Wam spokój i radość, z nadchodzącej wiosny.

Pogody ducha i radości, z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego jajka i mokrego dyngusa,

w gronie najbliższej rodziny. Wesołego Alleluja!

Życzy Zarząd Koła Łowieckiego "Cyranka" w Sztumie

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła na dzień 18 kwietnia 2015 r. (sobota) o godz. 10.00.

Sztum, dnia 18 marca 2015 r.

 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 CYRANKA w Sztumie

zgodnie z § 55 Statutu PZŁ zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 18 kwietnia 2015 r. (sobota) o godz. 10.00.

w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Barlewiczkach,

Barlewiczki 13, 82-400 SZTUM

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

4.      Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.      Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8.      Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014/2015 w tym Prezesa, Łowczego i Skarbnika Koła.

9.      Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za sezon 2014/2015 oraz przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014/2015 oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za sezon 2014/2015.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

13.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok gospodarczy 2014/2015.

14.  Przedstawienie planu działalności oraz przedstawienie projektu budżetu Koła na sezon 2015/2016.

15.   Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności oraz budżetu Koła na sezon 2015/2016.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wydawania odstrzałów oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny w sezonie 2015/2016.

17.  Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej.

18.  Głosowania oraz przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

19.  Zgłaszanie kandydatów oraz przeprowadzenie wyboru  delegatów Koła na Okręgowy Zjazd Delegatów.

20.  Rozpatrzenie odwołania Kol. Mieczysława Dobrenki od uchwały Zarządu Koła z dn. 7.08.2014 r. w sprawie nałożenia na niego kary zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres 6 miesięcy za nieprawidłowy wpis w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

21.  Informacja o konkursie plastycznym dla młodzieży szkolnej.

22.  Wolne wnioski. Dyskusja.

23.  Rozpatrzenie i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Uchwał i Wniosków.

24.  Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.

Po zakończeniu obrad odbędzie się część towarzyska zgromadzenia - wspólny obiad.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do wszystkich członków Koła o przybycie na obrady Walnego Zgromadzenia w mundurach PZŁ.

 

Sadzenie lasu Tulice 2015

Z okazji 70 lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwa Kwidzyn w dniu 28 marca 2015 r. w obwodach naszego Koła odbyło się rodzinne sadzenie lasu.


Do posadzenia mieliśmy 16 arów świerka który w przyszłości stanowił będzie świetne schronienie dla zwierzyny.


O godzinie 10:00 zebraliśmy się pod Wiatą w Tulicach.Po odprawie przeprowadzonej przez Leśniczych Kazimierza Piotrowskiego i Lecha Zamośnego oraz Łowczego Zbigniewa Trzaskę ruszyliśmy do roboty.Leśniczy Kazimierz Piotrowski udzielił instruktarzu jak prawidłowo należy sadzić drzewka i prace ruszyły " z kopyta ".Przy sadzeniu świetnie bawili się zarówno rodzice jak i dzieci.
Po przyjemnej pracy połączonej z edukacją ekologiczną dzieci, przyszedł czas na wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku które przerodziło się we wspólny piknik rodzinny.

 
GALERIA ZDJĘĆ


 

Akcja sadzenia lasu

 

 

W dniu 28 marca 2015r. zorganizowana będzie akcja sadzenia lasu z okazji 70 lecia

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Nadleśnictwa Kwidzyn.

Spotykamy się pod Wiatą w Tulicach o godzinie 10:00.

Do posadzenia jest 15 arów lasu.

Zabrać należy ze sobą łopaty, kiełbaski na ognisko oraz dobry humor.

Bardzo mile widziani będą myśliwi oraz kandydaci wraz z rodzinami.

Chętni proszeni są o kontakt z Leśniczym Kazimierzem Piotrowskim

tel. 500 207 263

Uczestnictwo w sadzeniu zaliczone zostanie na poczet obowiązkowych prac gospodarczych.

 
Więcej artykułów…