Aktualności

Kol. Stanisław Bil odszedł od nas na zawsze


Z przykrością zawiadamiamy, że nasz wspaniały wieloletni kolega po strzelbie,

wytrawny i etyczny myśliwy,

Stanisław Bil

w dniu 24 kwietnia 2017 r.

odszedł od nas z tego świata na zawsze

do

"Łowisk naszego Pana"

Różaniec za zmarłego odmówiony zostanie 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.30

natomiast Msza Św. Żałobna odprawiona będzie o godzinie 13.00

w Kościele Św. Andrzeja Boboli w Sztumie

przy ul. Konopnickiej 14

Po uroczystościach żałobnych zapraszamy wszystkich myśliwych

na spotkanie w sali w Barlewiczkach.

Zarząd Koła.


 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA

Zarząd Koła Łowieckiego CYRANKA w Sztumie

zgodnie z § 55 Statutu PZŁ zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 12 maja 2017 r. (piątek) o godz. 17.00.

w Restauracji „JONATAN” w Czerninie

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 • Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016/2017 w tym Prezesa, Łowczego i Skarbnika Koła.
 • Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za sezon 2016/2017 oraz przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016/2017 oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za sezon 2016/2017.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok gospodarczy 2016/2017.
 • Przedstawienie planu działalności oraz przedstawienie projektu budżetu Koła na sezon 2017/2018.
 • Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności oraz budżetu Koła na sezon 2017/2018.
 • Podjęcie uchwały w sprawie organizacji Obchodów 60 – lecia Koła i upoważnieniu Zarządu do organizacji Obchodów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wydawania odstrzałów oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny.
 • Podjęcie uchwały w sprawie polowania komercyjnego (dewizowego) na sarny rogacze w roku łowieckim 2018/2019 oraz 2019/2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie polowania komercyjnego (dewizowego) na sarny kozy                ( 20 szt. ) w roku łowieckim 2017/2018.
 • Podjęcie uchwały w sprawie organizacji jednego polowania zbiorowego komercyjnego (dewizowego) na dziki w roku łowieckim 2017/2018.
 • Informacja o konkursie plastycznym dla młodzieży szkolnej.
 • Wolne wnioski. Dyskusja.
 • Rozpatrzenie i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 • Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.

  Po zakończeniu obrad odbędzie się część towarzyska zgromadzenia - wspólny obiad.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do wszystkich członków Koła o przybycie na obrady Walnego Zgromadzenia w mundurach PZŁ.

 

SADZENIE LASU

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Lasu

wraz z Kołem Łowieckim "CYRANKA"

myśliwych z rodzinami oraz sympatyków łowiectwa

zaprasza na wspólne sadzenie lasu

które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017 r.

Zbiórka zaplanowana jest na godzinę 10:00 w Tulicach pod Wiatą "Grzegówka"

Zabieramy ze sobą łopaty i szpadle.

 

 

Darz Bór

Zarząd KŁ Cyranka

 

Kontrola urządzeń łowieckich
W związku z zaplanowaną kontrolą naszego łowiska

przez przedstawicieli Lasów Państwowych na dzień 7 kwietnia 2017 r.

Myśliwych odpowiedzialnych za urządzenia łowieckie,

Zarząd Koła zobowiązuje w trybie pilnym

do przeglądu urządzeń oraz uprzątnięcia przyległego terenu.

 

Za Zarząd

Sekretarz

Jacek Prusiecki

 

Komunikat Łowczego w sprawie odstrzałów

 

 

Informuję, że w dniach 31.03.2017 r. i  03.04.2017 r. od godz. 17.00 w siedzibie Koła

wydawane będą pozwolenia na wykonanie polowania indywidualnego.

Warunkiem otrzymania pozwolenia będzie uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Koła

/mi. rozliczenie z prac gospodarczych-remonty ambon/

oraz zdanie starych odstrzałów /uzupełnionych o pozyskaną zwierzynę/

 

ŁOWCZY KOŁA

 

Olgierd Zaboronek

 
Więcej artykułów…