Aktualności

Prace gospodarcze na rzecz Koła

 

 

Prace gospodarcze na rzecz koła

 

Prace gospodarcze w Kole

 

 

W dniu 30 maja 2015 r. o godz 10.00 pod Wiatą " Grzegówka " w Tulicach

spotykamy się na pracach gospodarczych na rzecz Koła.

Budowane będą przenośne zwyżki.

Chętnych do pracy myśliwych i stażystów

proszę o zabranie młotków, pił, gwoździ i innych akcesoriów ciesielskich.

 

Darz Bór

Podłowczy

Karol Kruziński

Jacek Grabowski

 

Komunikat Zarządu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 

Uchwałą Zarządu wprowadzono:

Obowiązek wypracowania godzin na rzecz prac gospodarczych w kole w wysokości 10 godz./rok.

Z obowiązku wypracowania godzin zwolnieni są Myśliwi powyżej 70 roku życia oraz Członkowie Zarządu Koła.

Dyżury na plantacjach kukurydzy oraz buraków nie będą zaliczane na poczet prac gospodarczych.

Terminy prac gospodarczych wyznaczone zostaną przez Zarząd i podane na stronie internetowej koła. Prace gospodarcze można wykonywać także indywidualnie po uprzednim skontaktowaniu się z odpowiednim Podłowczym ( obwody leśne Karol Kruziński a obwody polne Jacek Grabowski )

Myśliwy może wskazać osobę która wypracuje na jego poczet obowiązkowe godziny prac gospodarczych.

Ponadto informuję, że do dnia 15.06.2015r. sporządzony zostanie nowy wykaz opiekunów ambon, wykaz zamieszczony będzie na stronie internetowej.

Nowych opiekunów zobowiązuje się do dopilnowania naprawy przyznanych urządzeń łowieckich do dnia 31.07.2015r. w ramach prac gospodarczych.

 

Darz Bór

 

Wykaz myśliwych pełniących dyżury w dzierżawionych obwodach

Wykaz myśliwych pełniących dyżury w dzierżawionych obwodach.


L.p

Data

Dyżury

1

22.V.2015

Grabowski Jacek, Dobrzyński Przemysław, Burzyński Wiesław

2

23.V.2015

Piekarec Marcin, Kulpa Jarosław, Puchowski Krzysztof

3

24.V.2015

Lewandowski Krzysztof, Kruziński Adam, Skibiak Dariusz

4

25.V.2015

Smoliński Piotr, Szwamber Jerzy, Piekarec Eugeniusz

5

26.V.2015

Zaboronek Olgiert, Borko Leszek, Grabowski Czesław

6

27.V.2015

Jabliński Dawid, Prusiecki Jacek, Kruziński Karol

7

28.V.2015

Szkutnik Czesław, Brzeziński Tadeusz, Brzustewicz Marcin

8

39.V.2015

Tryka Józef, Bosek Rafał, Jabliński Dawid

9

30.V.2015

Ochaciński Zbigniew, Olszewski Piotr, Siebert Piotr

10

31.VI.2015

Puchowska Grażyna, Giecewicz Marek, Roschkowski Johan

11

1.VI.2015

Dobrzyński Lech, Kulpa Jarosław, Dobreńko Arkadiusz

12

2.VI.2015

Dobreńko Romuald, Grabowski Jacek, Murawel Józef

13

3.VI.2015

Niedziela Henryk, Trybański Mariusz, Cyboroń Bogdan

14

4.VI.2015

Kapuściński Andrzej, Piasecki Jerzy, Mielcarz Czesław

15

5.VI.2015

Wujkowska Sylwia, Smoliński Tomasz, Burzyński Maciej

16

6.VI.2015

Koprowski Henryk, Bosek Rafał, Trzaska Tomasz

17

7.VI.2015

Kołodyński Adam, Kotewicz Robert, Kołodyński Zenon

18

8.VI.2015

Klatt Waldemar, Lewandowski Krzysztof, Sawicki Władysław

19

9.VI.2015

Piasecki Andrzej, Szewczun Kazimierz, Siebert Piotr

20

10.VI.2015

Groszkowski Mirosław, Piotr Smoliński, Jarmoła Stefan

21

11.VI2015

Lubowiecki Maciej, Bojarczuk Janusz, Głogowski Krzysztof

22

12.VI.2015

Bil Stanisław, Glosa Tomasz, Giecewicz Marek

23

13.VI.2015

Brzustewicz Mariusz, Bosek Rafał, Borko Leszek

24

14.VI.2015

Grabarek Adam, Grabarek Mirosław, Sawicki Władysław

25

15.VI.2015

Kapuściński Andrzej, Borko Leszek, Olszewski Piotr

26

16.VI.2015

Burzyński Maciej, Kulpa Jarosław,Kasprzyk Zbigniew

27

17.VI.2015

Piekarec Marcin, Kruziński Karol, Kołodyński Adam

28

18.VI.2015

Jabliński Dawid, Smoliński Wojciech, Lubowiecki Tomasz

29

19.VI.2015

Pril Tomasz, Skibiak Dariusz, Smoliński Adam

30

20.VI.2015

Cyboroń Bogdan, Wujkowska Sylwia,Smoliński Kazimierz

31

21.VI.2015

Smoliński Ryszard, Szembowski Bronisław, Dobrzyński Przemysław

32

22.VI.2015

Koprowski Henryk, Koprowski Tadeusz, Jaworski Sławomir


1. Dyżur jest obowiązkowy.

2. W przypadku nie możności uczestnictwa w dyżurze należy zapewnić sobie zmiennika.

3. Dyżur powinien trwać od zmroku do świtu.4. W dyżurach mają obowiązek uczestniczyć osoby odbywające staż, wraz ze swoimi opiekunami.

5. Koordynatorem dyżurów jest Olgierd Zaboronek tel: 505 273 378

6. Odpowiedzialni za dyżury są: Karol Kruziński tel: 507 305 797 i Jacek Grabowski tel: 605 955 582

7. Przed rozpoczęciem dyżuru, proszę się kontaktować z podłowczymi w celu ustalenia miejsca pełnienia dyżuru.


W związku z wzrastającą liczbą szkód, Zarząd zobowiązuje do poważnego podejścia do pełnionych dyżurów.

 

Polowanie Dewizowe

 


W związku z pobytem zagranicznych myśliwych w naszym łowisku

zawiesza się polowania indywidualne

w dniach 04 - 08 czerwca 2015 r.

we wszystkich naszych obwodach łowieckich.

 

 
Więcej artykułów…