Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA

Sztum, dnia 12 maja 2016 r.

 

Zarząd Koła Łowieckiego CYRANKA w Sztumie

zgodnie z § 55 Statutu PZŁ zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 09 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00.

w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Barlewiczkach,

Barlewiczki 13, 82-400 SZTUM

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015/2016 w tym Prezesa, Łowczego i Skarbnika Koła.

 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za sezon 2015/2016 oraz przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015/2016 oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za sezon 2015/2016.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok gospodarczy 2015/2016.

 13. Przedstawienie planu działalności oraz przedstawienie projektu budżetu Koła na sezon 2016/2017.

 14. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności oraz budżetu Koła na sezon 2016/2017.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydawania odstrzałów oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny

 16. Podjęcie uchwały w sprawie polowania komercyjnego (dewizowego) w roku łowieckim 2016/2017 oraz 2017/2018.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uiszczenia obowiązkowej wpłaty 200 zł. na cele zagospodarowania łowisk oraz wykonywania wszelkich prac na rzecz koła.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia miesięcznych składek do koła.

 19. Informacja o konkursie plastycznym dla młodzieży szkolnej.

 20. Wolne wnioski. Dyskusja.

 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Uchwał i Wniosków.

 22. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.

  Po zakończeniu obrad odbędzie się część towarzyska zgromadzenia - wspólny obiad.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do wszystkich członków Koła o przybycie na obrady Walnego Zgromadzenia w mundurach PZŁ.

 

Wstrzymanie odbioru tusz lisów w Powiatowej Weterynarii

 


W związku z pismem Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku zaprzestaje przyjmowania tusz lisów do badań laboratoryjnych

w ramach monitoringu wścieklizny u lisów.

 

Komunikat nr 3 ZO PZŁ Elbląg z dn. 15.04.2016 r.

 


KOMUNIKAT NR 3 ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ ELBLĄG Z DNIA 15 KWIETNIA 2016 R.

 

PILNY KOMUNIKAT

PILNY KOMUNIKAT

W związku z występowaniem bardzo dużej ilości szkód w uprawach, zwracam się do kolegów myśliwych o zwiększenie aktywności w polowaniach na zasiewach oraz sumienne przestrzeganie grafiku dyżurów zamieszczonego na naszej stronie.

W celu określenia miejsca polowań lub dyżurów proszę się kontaktować z Podłowczymi Jackiem Grabowskim lub Karolem Kruzińskim.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o ograniczenie do minimum polowań w lesie.

 

Łowczy

Olgierd Zaboronek

 

Komunikat Zarządu nr 1/2016/2017


KOMUNIKAT NR 1/2016/2017 Z DNIA 07 KWIETNIA 2016

ZARZĄDU K.Ł. "CYRANKA" W SZTUMIE


1. Termin Walnego Zgromadzenia ustalono na dzień 09 czerwca 2016 r. na godzinę 17.00

2. Zarząd Koła wyznaczył do Pocztu Sztandarowego kol: Jabliński Dawid, Giecewicz Marek, Brzustewicz Mariusz, Kołodyński Adam, Lewandowski Krzysztof, Smoliński Adam, Wujkowska Sylwia, Brzustewicz Mariusz oraz Bosek Rafał. Kolega Bosek Rafał wyznaczony został na koordynatora Pocztu.

3. Zarząd Koła podjął decyzję że Sztandar wystawiany będzie na Uroczystościach Państwowych w dniach 03.05 oraz 11.11. - decyzją Zarządu na innych uroczystościach.

4. Zarząd Koła podjął decyzję o zmianie lokalizacji „ Książki zapisu myśliwego na polowanie indywidualne” w obwodzie 209. Książka zostanie przeniesiona z Bukowa do Szrop na adres Szropy 34 ( była mleczarnia ). O dokładnym terminie zmiany lokalizacji książki poinformujemy w następnym komunikacie.

 
Więcej artykułów…