Członkowie funkcyjni w Kole

Członkowie Koła Łowieckiego Cyranka Sztum pełniący funkcje w Kole w okresie istnienia Koła

 1. Barnaś Adam
  • prezes – 1974-1976
  • łowczy – 1976-1981
 2. Dobrenko Mieczysław
  • łowczy – 1989-2001
  • podłowczy – 2001-2003
  • czł. k. rew. - 1988-1989
 3. Giergielewicz-Możajski Lech
  • prezes – 1989-2008
 4. Grabarek Mirosław
  • skarbnik – 1989-2000
  • sekretarz – 2000-2001
 5. Lubowiecki Maciej
  • skarbnik – 1981-1989
 6. Adam Kruziński
  • skarbnik – 2007 do …..
 7. Pelowski Edward – 2001-2007

 8. Sączewski Henryk
  • sekretarz – 1970-1971
 9. Smoliński Zygmunt
  • sekretarz – 1989-2010
 10. Szwamber Jerzy
  • podłowczy – 2005- 2015
 11. Trzaska Zbigniew
  • podłowczy – 2000-2001
  • łowczy – 2001- 2015
 12. Wójcik Edmund -
  • sekretarz – 1976-1979, 1981-83, 1985-1989
  • skarbnik – 2000-2001
  • sekretarz – 2001-2010
 13. Olgierd Zaboronek
  • Łowczy -2015 -
 14. Karol Kruziński

 • Podłowczy - 2015 -

15. Jacek Grabowski

 • Podłowczy - 2015 -

16. Jacek Prusiecki

 • Sekretarz 2015 -

 

Funkcje w Komisji Rewizyjnej

 1. Dobrenko Mieczysław – członek 1988-1989
 2. Dobrzyński Leszek – członek 2000-2008
 3. Giecewicz Wacław – przewodniczący 1985-1986
 4. Groszkowski Mirosław – przewodniczący 1989-2000, 2010-
 5. Jaworski Waldemar – członek 2976-1977, 1984-1985
 6. Kołodyński Antoni - członek 1979-1981, 1986-1988, 1988-1996
 7. Kruziński Adam – członek 2005-2007
 8. Sączewski Henryk – przewodniczący 1971-1973, członek 1976-1977, 1991-1996
 9. Smolińaski Zygmunt – członek 1988-1989, przewodniczący 2000-2005
 10. Walczak Stanisław – członek 1992-2000
 11. Wójcik Edmund - członek 1973-1976

Strażnicy

 1. Bajło Miron - 1996-
 2. Beger Gerhard - 1991-2000
 3. Kołodyński Antoni – 1991-2000, 2005-
 4. Sawicki Roman – 2005-2010
 5. Smoliński Ryszard – 1999-2010
 6. Szembowski Bronisław - 1999-2010
 7. Szkutnik Czesław – 1986-1995
 8. Tryka Józef – 1999-2004

 

Gospodarze

 1. Grabowski Czesław 1991-1993
 2. Smoliński Kazimierz 1991-1992
 3. Klatt Waldemar 2008-
 4. Piekarec Marcin 2010-

 

Gospodarz łowisk

 1. Smoliński Piotr – 2005-2008