Odwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Koła

 

 

W związku z sytuacją panującą w kraju i na świecie związaną z pandemią Zarząd Koła odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła w terminie wyznaczonym w dostarczonych pismach zawiadamiających.

 

 

Darz Bór

Zarząd