Poszukiwanie padłych dzików w związku z ASFZarząd koła organizuje w dniach:

07.03.2020

21.03.2020

11.04.2020

25.04.2020

poszukiwanie padłych dzików w strefie czerwonej

w naszych obwodach łowieckich.

Zbiórka myśliwych pod wiatą w Tulicach o godz. 9:00

Poszukiwania kończyć się będą biesiadą przy ognisku.

 

 

Darz Bór

Zarząd