WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA 2020

 

Zarząd Koła Łowieckiego CYRANKA w Sztumie

ZWOŁUJE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 4 kwietnia 2020 r. (sobota) o godz. 10.00.

w Restauracji Dom

w Sztumie

(Przedzamcze w Sztumie)

 

Darz Bór

Zarząd