WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA "CYRANKA" W SZTUMIE

Sztum, dnia 23 kwietnia 2019 r.

 

Zarząd Koła Łowieckiego CYRANKA w Sztumie

zgodnie z § 55 Statutu PZŁ zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 17.00.

w Sali Konferencyjno – Bankietowej

Zakładu Aktywizacji Zawodowej

w Barlewiczkach

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018/2019 w tym Prezesa, Łowczego i Skarbnika Koła.
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za sezon 2018/2019 oraz przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018/2019 oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za sezon 2018/2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok gospodarczy 2018/2019.
 13. Przedstawienie planu działalności oraz przedstawienie projektu budżetu Koła na sezon 2019/2020.
 14. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności oraz budżetu Koła na sezon 2019/2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Koła do organizacji polowań komercyjnych w sezonie 2020/2021 i określenia ilości rogaczy przeznaczonych na polowania komercyjne w sezonie 2020/2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie polowania komercyjnego (dewizowego) na sarny kozy                ( 20 szt. ) w roku łowieckim 2019/2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji jednego polowania zbiorowego komercyjnego (dewizowego) na jelenie, dziki, sarny i drapieżniki w roku łowieckim 2019/2020.
 18. Informacja łowczego w sprawie zamiaru wprowadzenia e-Polowanie (książka elektroniczna)
 19. Wolne wnioski. Dyskusja.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 21. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.

  Po zakończeniu obrad odbędzie się część towarzyska zgromadzenia - wspólny obiad.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do wszystkich członków Koła o przybycie na obrady Walnego Zgromadzenia w mundurach PZŁ.

Zarząd prosi o potwierdzenia uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia w celu zamówienia posiłku SMS na nr 660 689 753 do dnia 10 maja 2019 r.