Harmonogram dyżurów przy uprawach rolnych

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Koła podjął decyzję o obowiązkowych dyżurach przy uprawach rolnych.

 

L.p Data Dyżury
1 1.05.2018 Grabowski Jacek, Dobrzyński Przemysław, Burzyński Wiesław, Koprowski Henryk
2 2.05.2018 Piekarec Marcin, Kulpa Jarosław, Puchowski Krzysztof, Smoliński Ryszard
3 3.05.2018 Lewandowski Krzysztof, Kruziński Adam, Skibiak Dariusz, Sawicki Władysław
4 4.05.2018 Smoliński Piotr, Szwamber Jerzy, Piekarec Eugeniusz, Grabarek Mirosław
5 5.05.2018 Zaboronek Olgierd, Borko Leszek, Grabowski Czesław, Grabarek Adam
6 6.05.2018 Jabliński Dawid, Prusiecki Jacek, Kruziński Karol,Trzaska Tomasz
7 7.05.2018 Szkutnik Czesław, Brzeziński Tadeusz, Brzustewicz Marcin, Lewandowski Krzysztof
8 8.05.2018 Tryka Józef, Bosek Rafał, Jabliński Dawid, Borko Leszek, Kasprzyk Jan
9 9.05.2018 Olszewski Piotr, Siebert Piotr, Lubowiecki Maciej, Dobrzyński Przemysław
10 10.05.2018 Puchowska Grażyna, Giecewicz Marek, Roschkowski Johan, Dobreńko Mieczysław
11 11.05.2018 Dobrzyński Lech, Kulpa Jarosław, Dobreńko Arkadiusz, Sawidzki Władysław
12 12.05.2018 Siebert Piotr, Grabowski Jacek, Murawel Józef, Lubowiecki Tomasz
13 13.05.2018 Niedziela Henryk, Trybański Mariusz, Cyboroń Bogdan, Piekarec Marcin
14 14.05.2018 Kapuściński Andrzej, Piasecki Jerzy, Mielcarz Czesław, Zaboronek Olgierd
15 15.05.2018 Wujkowska Sylwia, Smoliński Tomasz, Burzyński Maciej, Sawicki Roman
16 16.05.2018 Koprowski Henryk, Bosek Rafał, Trzaska Tomasz, Prusiecki Jacek
17 17.05.2018 Kołodyński Adam, Kołodyński Zenon, Brzeziński Tadeusz, Kasprzyk Jan
18 18.05.2018 Klatt Waldemar, Lewandowski Krzysztof, Sawicki Władysław, Kun Adam
19 19.05.2018 Piasecki Andrzej, Szewczun Kazimierz, Siebert Piotr, Grabowski Jacek
20 20.05.2018 Groszkowski Mirosław, Piotr Smoliński, Jarmoła Stefan, Smoliński Zygmunt
21 21.05.2018 Lubowiecki Maciej, Bojarczuk Janusz, Tryka Józef, Sawicki Roman
22 22.05.2018 Kruziński Karol, , Glosa Tomasz, Giecewicz Marek, Mielcarz Czesław
23 23.05.2018 Brzustewicz Mariusz, Bosek Rafał, Trzaska Zbigniew, Puchowski Krzysztof
24 24.05.2018 Jarmoła Stefan, Olszewski Piotr, Prusiecki Jacek, Brzeziński Tadeusz
25 25.05.2018 Kapuściński Andrzej, Borko Leszek, Szwamber Jerzy, Zaboronek Olgierd
26 26.05.2018 Burzyński Maciej, Kulpa Jarosław,Kasprzyk Zbigniew, Grabowski Czesław
27 27.05.2018 Piekarec Marcin, Kruziński Karol, Kołodyński Adam, Glosa Tomasz
28 28.05.2018 Jabliński Dawid, Smoliński Wojciech, Lubowiecki Tomasz, Trzaska Tomasz
29 29.05.2018 Pril Tomasz, Skibiak Dariusz, Smoliński Adam, Cyboroń Bogdan
30 30.05.2018 Cyboroń Bogdan, Wujkowska Sylwia,Smoliński Kazimierz, Kun Adam

1. Dyżur jest obowiązkowy.

2. W przypadku nie możności uczestnictwa w dyżurze należy zapewnić sobie zmiennika.

3. Dyżur powinien trwać od zmroku do świtu

4. W dyżurach mają obowiązek uczestniczyć osoby odbywające staż, wraz ze swoimi opiekunami.

5. Koordynatorem dyżurów jest Olgierd Zaboronek tel: 505 273 378

6. Odpowiedzialni za dyżury są: Karol Kruziński tel: 507 305 797

7. Przed rozpoczęciem dyżuru, proszę się kontaktować z podłowczymi w celu ustalenia miejsca pełnienia dyżuru.

8. Podczas dyżurów szczególną uwagę należy zwracać na uprawy Pana Głowackiego i Wojciechowskiego i oczywiście wszystkich innych rolników posiadających pola w naszych obwodach.

W związku z wzrastającą liczbą szkód, Zarząd zobowiązuje do poważnego podejścia do pełnionych dyżurów.