Komunikat nr 7/2017 ZO PZŁ w Elblągu

POLSKI ZWIĄZEK   ŁOWIECKI

ZARZĄD Okręgowy w ELBLĄGU

ul. Grunwaldzka 77, tel/fax  055 235 14 98, www.pzlelblag.pl

 

L.dz   400    /2017                                                                                                             Elbląg  20.12. 2017r

K o m u n i k a t   Nr  7/ 2017

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu podaje do wiadomości  i  realizacji w ustalonych  terminach.

 

 

 1. Rekomendację Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do 30 listopada br populacji dzika, wg danych podanych przez koła łowieckie zrealizowano w naszym okręgu w zaledwie 46 % - pozyskano 5155 dzików. Zarząd Okręgowy PZŁ wystąpił o przedłużenie terminu realizacji zadania redukcji populacji dzika do 0,1 osobnika na 1 km2 powierzchni obwodu do dnia 31 marca 2018 r.

Ponieważ procentowy  wskaźnik realizacji zadania redukcji dzika jest jednym

z najniższych w kraju, należy spodziewać się kontroli w tym NIK badającej przyczyny niewywiązywania się z zadania przez myśliwych naszego okręgu. Zarząd Okręgowy kontynuował będzie doraźne kontrole kół łowieckich szczególnie tych, które mają najniższy wskaźnik pozyskania dzika. Koła te zobowiązujemy do podania podczas kontroli  istotnych     przyczyn niskiego stanu pozyskania.

 

 1. W związku z przedłużeniem terminu redukcji populacji dzika dla naszego okręgu PZŁ, zarządy kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie elbląskiego okręgu zobowiązuje się do kontynuacji przesyłania informacji do ZO PZŁ o ilości pozyskanych dzików i wyjść indywidualnych na polowanie za każdy kolejny miesiąc czyli do 10 stycznia za grudzień, do 10 lutego za styczeń, do 10 marca za luty i do 10 kwietnia za marzec. Podajemy dane dotyczące tylko  danego miesiąca.

 

 1. Z przesłanych przez Głównego Lekarza Weterynarii danych wynika, że na dzień 14 grudnia br odnotowano na terenie kraju 709 przepadków ASF u dzików oraz 105 ognisk ASF u świń. Choroba postępuje, aby zminimalizować jej rozprzestrzenianie konieczna jest maksymalna redukcja dzików. Korzystniej dla wszystkich  jest zagospodarowanie pozyskanych dzików na dotychczasowych  zasadach niż utylizować odnajdywane dziki padłe, nie licząc innych uciążliwości w prowadzeniu gospodarki łowieckiej na terenie występowania ASF.

 

 1. Przypominamy, że w przypadku zrealizowania planu pozyskania dzików w obwodzie łowieckim  należy natychmiast wystąpić o stosowne zwiększenie planu,Zarządy kół

w obecnej sytuacji  zagrożenia ASF nie mają prawa ograniczać myśliwym ilości dzików do pozyskania,  zamykania obwodów itp.

 

 1. Szacowanie i likwidacja szkód łowieckich w 2018 roku prowadzona będzie na dotychczasowych zasadach prze koła łowieckie. Do dnia  28 lutego 2018 roku należy powiadomić wójtów /burmistrzów/ o osobach upoważnionych przez koło do przyjmowania pisemnych zgłoszeń o szkodach łowieckich.

 

 1. Do dnia 5 stycznia 2018 roku prosimy o przesłanie sprawozdań i protokołów z odstrzału redukcyjnego bobrów.
 2. W dalszym ciągu obowiązuje zgłaszanie znalezionych padłych dzików. Stosowną informację dot. ASF i postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika opracowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii dołączamy do komunikatu z prośbą o jej rozpowszechnienie wśród myśliwych wraz z dokumentem dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dot. odstrzelonego,martwego dzika do stosowania w bezpośredniej strefie zagrożenia ASF.
 3. W związku z zapytaniami dot. możliwości organizacji kursu wabiarzy jeleni byków podajemy warunki na jakich możemy zorganizować taki kurs w naszym okręgu

Instruktor:  Tomasz Maliński –mistrz Europy, wielokrotny mistrz Polski

Tel. 512 896 252

 1. Kurs trwa dwa dni
 • Sobota 6 godzin
 • Niedziela 4 godziny
 1. Grupa max 15 osób. Jeśli większa grupa chętnych to dwa, trzy terminy.
 2. Ustalenie terminu z wyprzedzeniem 2 miesięcznym
 3. Koszty 200 zł od osoby + koszty dojazdu i zakwaterowania dla instruktora 50 zł
 4. Instruktor będzie miał wabiki, które tez będzie można zakupić
 5. Ceny wabików

- Muszla Trytona  ok. 400-500 zł

- Tuby teleskopowe ok. 300 zł

-  Rogi bawole ok. 250-300 zł

Zainteresowanych kolegów  prosimy o  pisemne  zgłaszanie się swojego uczestnictwa do ZO PZŁ najpóźniej do  28  lutego   2018 r.

 

 1. Po raz kolejny – dotyczy jeszcze 11 kół łowieckich – przypominamy o obowiązku przystąpienia do systemu informacyjnego PZŁ dla kół łowieckich w terminie ostatecznym do 31 marca 2018 r – rozp. Ministra Środowiska z dnia 19.06.2017 r .Z koordynatorem informatykiem ZO PZŁ należy kontaktować się za pośrednictwem pani Haliny Szymańskiej-Płonka głównej księgowej  ZO PZŁ.

 

10. Do  komunikatu dołączamy arkusze oceny prawidłowości odstrzału rogaczy, które należy przechowywać w teczce dokumentów bieżących obwodu łowieckiego/ 5lat/,

Z okazji Świąt  Bożego Narodzenia i Nadchodzącego Nowego 2018 roku wszystkim myśliwym i ich najbliższym Prezydium EORŁ i Zarząd Okręgowy PZŁ

w Elblągu składa serdeczne życzenia zdrowia sukcesów na niwie łowieckiej

i wszelkiej pomyślności w Nowym Jubileuszowym Roku.

DARZ BÓR

Łowczy Okręgowy

 

Wieńczysław Tylkowski