NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KŁ CYRANKA


ZARZĄD KOŁA ŁOWIECKIEGO CYRANKA W SZTUMIE ZWOŁUJE

NADZWYCZAJNE WALNE

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA

W DNIU 08.10.2017 R. O GODZ 10:00 POD WIATĄ

"GRZEGÓWKA" W TULICACHPorządek Walnego Zgromadzenia:Sztum, dnia 21 września 2017 r.

Zarząd Koła Łowieckiego CYRANKA w Sztumie

zgodnie z § 56 Statutu PZŁ zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 8 października 2017 r. (niedziela) o godz. 10.00

pod Wiatą GRZEGÓWKA w Tulicach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego zatwierdzenie.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Omówienie problematyki odstrzału dzików w obwodach łowieckich w odniesieniu do rekomendacji Rządowego Zespołu Kryzysowego w zakresie działań ograniczających rozprzestrzenianie się ASF na terenie kraju.
 8. Wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie rekompensaty dla myśliwego w wysokości 100% wartości tuszy dzika pozyskanego do 30.11.2017 r. oddanego do punktu skupu.
 9. Wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia wysokości kwoty ryczałtowej za pozyskanego dzika na użytek własny w kwocie 50 PLN w terminie do 30.11.2017 r.
 10. Wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody pieniężnej w wysokości 1000 PLN netto dla myśliwego który pozyska najwięcej dzików w okresie od 08.11.2017 r. do 30.11.2017 r.
 11. Wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wypłaty rekompensaty  w wysokości 20% wartości tuszy za pozyskanie sarny.
 12. Dyskusja. Wolne wnioski.
 13. Rozpatrzenie uchwał i wniosków
 14. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.
 15. Część towarzyska – biesiada przy ognisku.


Za Zarząd

Sekretarz

Jacek Prusiecki