Szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu


Informuję, że w dniu 08 września 2017 r. o godz. 17:00 w Tulicach pod wiatą " GRZEGÓWKA "

odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu.


Darz Bór

Sekretarz

Jacek Prusiecki