Kontrola urządzeń łowieckich
W związku z zaplanowaną kontrolą naszego łowiska

przez przedstawicieli Lasów Państwowych na dzień 7 kwietnia 2017 r.

Myśliwych odpowiedzialnych za urządzenia łowieckie,

Zarząd Koła zobowiązuje w trybie pilnym

do przeglądu urządzeń oraz uprzątnięcia przyległego terenu.

 

Za Zarząd

Sekretarz

Jacek Prusiecki