Komunikat Łowczego w sprawie zgłaszania zwierzyny

KOMUNIKAT  ŁOWCZEGOW dniach 1 – 18 lipca br. obowiązki Łowczego będzie pełnił Gospodarz Łowisk Kol. Marcin Piekarec tel. 607 673 436

Wszelkie sprawy oraz zgłaszanie pozyskanej zwierzyny /z podaniem  daty pozyskania, numeru obwodu, wagi oraz przeznaczenia/ proszę zgłaszać SMS  Kol. Marcinowi Piekarcowi.

Łowczy Olgierd Zaboronek