Rozporządzenie o czasowym zakazie noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym opublikowane.

Rozporządzenie o czasowym zakazie noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym opublikowane.