Wstrzymanie odbioru tusz lisów w Powiatowej Weterynarii

 


W związku z pismem Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku zaprzestaje przyjmowania tusz lisów do badań laboratoryjnych

w ramach monitoringu wścieklizny u lisów.