Komunikat Zarządu nr 1/2016/2017


KOMUNIKAT NR 1/2016/2017 Z DNIA 07 KWIETNIA 2016

ZARZĄDU K.Ł. "CYRANKA" W SZTUMIE


1. Termin Walnego Zgromadzenia ustalono na dzień 09 czerwca 2016 r. na godzinę 17.00

2. Zarząd Koła wyznaczył do Pocztu Sztandarowego kol: Jabliński Dawid, Giecewicz Marek, Brzustewicz Mariusz, Kołodyński Adam, Lewandowski Krzysztof, Smoliński Adam, Wujkowska Sylwia, Brzustewicz Mariusz oraz Bosek Rafał. Kolega Bosek Rafał wyznaczony został na koordynatora Pocztu.

3. Zarząd Koła podjął decyzję że Sztandar wystawiany będzie na Uroczystościach Państwowych w dniach 03.05 oraz 11.11. - decyzją Zarządu na innych uroczystościach.

4. Zarząd Koła podjął decyzję o zmianie lokalizacji „ Książki zapisu myśliwego na polowanie indywidualne” w obwodzie 209. Książka zostanie przeniesiona z Bukowa do Szrop na adres Szropy 34 ( była mleczarnia ). O dokładnym terminie zmiany lokalizacji książki poinformujemy w następnym komunikacie.