Komunikat Zarządu nr 2/2015/2016


Komunikat Zarządu nr 2/2015/2016 z dnia 21.12.2015 r.


  1. W dniu 29 stycznia 2016 r. Zarząd Koła organizuje Zabawę Myśliwską która odbędzie się w Sali w Barlewiczkach. Odpłatność za uczestnictwo 150 zł. od pary. Zgłoszenia przyjmuje Łowczy Olgierd Zaboronek do dnia 25 stycznia 2016 r. Gwarantujemy dobrą zabawę oraz wiele atrakcji. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
  2. W roku 2016 posiedzenia Zarządu odbywały się będą w pierwsze czwartki każdego miesiąca.
  3. Przypomina się kolegom o obowiązku dostarczania tusz lisów do końca roku do Powiatowej Weterynarii w Malborku.
  4. Zarząd koła podjął uchwałę o obowiązku posiadania emblematu naszego koła na mundurach myśliwskich. Emblematy do pobrania u Łowczego.
  5. Zarząd Koła zobowiązuje kolegów którzy jeszcze nie postawili ambon do dopełnienia tego obowiązku: kol. Marek Giecewicz ambona nr 1, kol. Maciej Burzyński ambona nr 4, kol. Krzysztof Lewandowski ambona nr 15. Termin do 31 marca 2016 r.

 

Zarząd Koła Łowieckiego

"Cyranka"