Komunikat Łowczego

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu myśliwy będący członkiem Koła może utworzyć maksymalnie dwa nęciska.

Dotyczy to zarówno lasów państwowych i prywatnych.

Myśliwi którzy posiadają lub planują utworzyć nęcisko na lesie prywatnym mają obowiązek uzgodnić lokalizację nęciska z właścicielem gruntów oraz Łowczym koła.

 

Łowczy

Olgierd Zaboronek