Wydawanie odstrzałów

 

 

W dniu 24 sierpnia 2015 r. wydawane będą odstrzały na zwierzynę łowną.

Myśliwych którzy chcą odebrać odstrzał zapraszam na godzinę 17 do siedziby koła.

Warunkiem otrzymania odstrzału jest uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec koła.

Darz Bór

Łowczy

Zbigniew Zaboronek