Komunikat Łowczego

Komunikat Łowczego

Decyzją Zarządu Koła w związku z pobytem w naszym łowisku myśliwych dewizowych wprowadza się całkowity zakaz polowań indywidualnych w dniach

03-09.08.2015 r.

Polowania indywidualne naszych myśliwych dopuszczone są jedynie

na zasiewach po uprzednim uzgodnieniu z Łowczym.

Wydawanie odstrzałów w siedzibie Koła  w dniu 27.07.2015 r. od godziny 17 00

Warunkiem otrzymania odstrzału będzie uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Koła.