Komunikat Zarządu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 

Uchwałą Zarządu wprowadzono:

Obowiązek wypracowania godzin na rzecz prac gospodarczych w kole w wysokości 10 godz./rok.

Z obowiązku wypracowania godzin zwolnieni są Myśliwi powyżej 70 roku życia oraz Członkowie Zarządu Koła.

Dyżury na plantacjach kukurydzy oraz buraków nie będą zaliczane na poczet prac gospodarczych.

Terminy prac gospodarczych wyznaczone zostaną przez Zarząd i podane na stronie internetowej koła. Prace gospodarcze można wykonywać także indywidualnie po uprzednim skontaktowaniu się z odpowiednim Podłowczym ( obwody leśne Karol Kruziński a obwody polne Jacek Grabowski )

Myśliwy może wskazać osobę która wypracuje na jego poczet obowiązkowe godziny prac gospodarczych.

Ponadto informuję, że do dnia 15.06.2015r. sporządzony zostanie nowy wykaz opiekunów ambon, wykaz zamieszczony będzie na stronie internetowej.

Nowych opiekunów zobowiązuje się do dopilnowania naprawy przyznanych urządzeń łowieckich do dnia 31.07.2015r. w ramach prac gospodarczych.

 

Darz Bór