Podsumowanie XIX Konkursu Plastycznego w TV Regionalnej

 

 

Podsumowanie XIX Konkursu Plastycznego w TV Regionalnej