Bal Myśliwski oraz dekoracja Sztandaru Koła " Żetonem Honorowym Złom "
Informuję wszystkich myśliwych, że w dniu 09 stycznia 2015 r.

podczas Balu Myśliwskiego odbędzie się uroczysta dekoracja Sztandaru Koła

najwyższym odznaczeniem łowieckim

"Honorowym Żetonem Złom".

Bal zorganizowany został w Zajeździe "JONATAN" w Czerninie.

Spotkanie w Zajeździe rozpoczynamy od dekoracji Sztandaru o godz. 18:00 po dekoracji w godz. 18:30 - 01:30 zabawa.

Poprawiny odbędą się w dniu następnym o godz. 12:30 pod Wiatą w Tulicach.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Balem proszę o bezzwłoczne dokonywanie wpłat za uczestnictwo osób towarzyszących oraz zaproszonych gości - ostateczny termin dokonania wpłaty 30 listopada 2014 r., wpłata stanowi potwierdzenie uczestnictwa w Balu a po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta.

Wpłat dokonujemy u Prezesa, Łowczego lub kol. Olgierda Zaboronka.


Darz Bór

Łowczy

Zbigniew Trzaska