Komunikat Łowczego z dnia 18.08.2014r. - wznowione polowania indywidualne

 

 

Od dnia dzisiejszego (18.08.2014 r.) od godzin popołudniowych

odwołuję zakaz odbywania polowań indywidualnych w naszych obwodach łowieckich,

z uwagi na zakończenie polowania dewizowego.

Wznawia się również odstrzał kozłów.

Ponadto zgodnie z kalendarzem polowań z dniem 21 sierpnia polujemy na

Jelenie byki.

Uprawnionych kolegów myśliwych (selekcjonerów) proszę o intensywne objęcie polowaniem

tego gatunku zwierzyny.

 

Darz Bór

Łowczy

Zbigniew Trzaska