Przegląd broni

Koledzy którzy nie uczestnczyli w przeglądzie broni organizowanym przez Nasze Koło na strzelnicy w Gołąbkach w dniu 28 czerwca 2014 roku,

zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeń o przeglądzie

Zarządowi Koła do dnia 31  lipca 2014 r.

Brak przeglądu wiąże się ze wstrzymaniem uprawnień polowania na terenach obwodów Naszego Koła

 

Darz Bór

Łowczy

Zbigniew Trzaska