Poowanie dewizowe

Wstrzymuje się polowanie na kozły

z dniem 07 lipca 2014 roku

decyzja została podyktowana faktem że zaproszonych mamy  myśliwych dewizowych

którzy przyjadą do nas przeżyć przygodę życia a nasze łowiska powinny im dostarczyć

wrażeń za jakie  zapłacili.

Ponadto zarządzam ciszę w łowisku w dniach od 10  do 20 sierpnia

z uwagi na to polowanie.

Darz Bór

Łowczy

Zbigniew Trzaska