Zakaz polowania w lesie

Informuję, że od dnia 14 kwietnia 2014r. do 31 maja 2014r.

Uchwałą Walego Zgromadzenia Członów

Koła Łowieckiego "Cyranka" w Sztumie

obowiązuje zakaz polowania

"na lesie"

polować można na "ścianie lasu" oraz w obwodach polnych

celem zatrzymania zwierzyny w lesie a tym samym zapobieganiu szkód łowieckich.

Darz Bór

J.P.