Komunikat Łowczego w sprawie odstrzałów na sezon łoweicki 2014/2015

 

Łowczy Koła informuje, że pozwolenia na polowanie indywidualne (odstrzały) na sezon łowiecki 2014/2015 wydawane będą w siedzibie Koła w niedzielę 30 marca 2014 r.  od godz. 17:00. Warunkiem otrzymania odstrzału jest uregulowanie zobowiązań wobec Koła (wykonanie prac zleconych przez Zarząd, rozliczenie za tusze zwierzyny pobranej na użytek własny, uregulowanie składek członkowskich do koła), odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu oraz zdanie nieważnego odstrzału.