POLOWANIE HUBERTOWSKIE 2013

W dniu 9 listopada 2013 r. odbyło się uroczyste Polowanie Hubertowskie.

O godzinie 8.00 myśliwi zebrali się pod wiatą w Tulicach.

Uroczyste polowanie prowadzili Prezes Piotr Smoliński, Łowczy Zbigniew Trzaska oraz Podłowczy Jerzy Szwamber.

Na początku zaprzysiężono dwóch młodych myśliwych:

Piotra Szponikowskiego

oraz Jana Kasprzyka

Po przypomnieniu zasad bezpieczeństwa na polowaniu i określeniu przez prowadzących zwierzyny na którą polujemy

podzieliliśmy się na dwie grupy i ruszyliśmy w knieję.

Tego dnia rolę naganki pełnili na przemian myśliwi, przeprowadzono łącznie cztery mioty

każdy myśliwy polował w dwóch miotach i w dwóch pełnił rolę naganiacza.

około południa zaskoczeni zostaliśmy przez Państwową Straż Łowiecką

Strażnicy wykonywali swoje obowiązki bardzo skrupulatnie i kontrolowali wszystkich uczestników polowania.

Po drobiazgowej kontroli do uczestników oraz sposobu prowadzenia polowania uwag nie wniesiono.

Tegoroczne Polowanie Hubertowskie było bardzo udane, ogoda sprzyjała i mieliśmy imponujący pokot.

Królem Polowania został nasz Prezes Piotr Smoliński któremu Święty Hubert szczególnie podarzył

a mianowicie kol. Piotr strzelił trzy największe dziki i to w jednym pędzeniu.

Wice Królami zostali kol. Andrzej Piasecki oraz kol. Olgierd Zaboronek

Nie zabrakło także Króla Pudlarzy którym okazał się kol. Zbigniew Kasprzyk.

Po uroczystym zakończeniu polowania sygnałem " Na posiłek" prowadzący zaprosili wszystkich uczestników oraz gości do wspólnej biesiady.

Jedliśmy i wspominaliśmy wspólnie przeżyte chwile - a szczególnie emocje związane ze spotkaniem w cztery oczy z dzikim zwierzem.

GALERIA ZDJĘĆ