Ocena prawidłowości odstrzału

W siedzibie Naszego Koła już kolejny raz odbyła się ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej