Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2013 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.