Komunikat Łowczego

Informuję, że od dnia 01 do 20.07.2013 r. przebywał będę na urlopie.

Obowiązki Łowczego w tym czasie pełnił będzie

Podłowczy Jerzy Szwamber

tel. 669 950 088

Darz Bór

Łowczy

Zbigniew Trzaska