Walne Zgromadzenie Czonków Koła Łowieckiego "Cyranka" w Sztumie 21.04.2013 r.

W niedzielę 21 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:00 zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Naszego Koła.Po wprowadzeniu Sztandaru oraz odegraniu uroczystych sygnałów myśliwskich rozpoczęliśmy zebranie.

 


Na początku Minutą Ciszy uczczono  pamięć kolegi po strzelbie Brunona Sarnowskiego.

Następnie w imieniu wszystkich myśliwych Naszego Koła Członkowie Zarządu serdecznie podziękowali za wspólne chwile spędzone w łowiskach i nie tylko koledze Mironiowi Bajło który to podjął decyzję o rezygnacji z myślistwa. Kolega Miroń zapewnił że zawsze będzie nam służył pomocą i w razie potrzeby fachową radą.

Po podziękowaniach uhonorowano najlepszych myśliwych ubiegłego sezonu tzw. Królów Polowania oraz zasłużonych myśliwych wspaniałymi książkami o tematyce myśliwskiej "Przyroda Myśliwy Tradycja" wydanymi pod patronatem PZŁ.
Kolejnym etapem zebrania było odczytane sprawozdań  z działalności koła przez członków zarządu i komisję rewizyjną a także głosowanie nad udzieleniem absolutorium.


Wszyscy członkowie otrzymali absolutorium.Po wyprowadzeniu sztandaru i zakończeniu części oficjalnej zaserwowany został uroczysty wspólny obiad.

 

GALERIA ZDJĘĆ


Darz Bór

JP