Zmiana numeracji obwodów Łowieckich

Podaje się do wiadomości że od 01.04.2013 roku wchodzi w życie nowa numeracja obwodów łowieckich:

  • obwód 64 - nowy numer to 209 o powierzchni 3210 ha w tym grunty leśne 85 ha,
  • obwód 73 - nowy numer to 210 o powierzchni 4015 ha w tym grunty leśne 241 ha,

  • obwód 78 - nowy numer to 236 o powierzchni 4386 ha w tym grunty leśne 1373 ha,

  • obwód 79 - nowy numer to 237 o powierzchni 3954 ha w tym grunty leśne 529 ha.

Darz Bór

Łowczy

Zbigniew Trzaska