Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

Sztum, dnia 10 stycznia 2013 r.

 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 CYRANKA w Sztumie

zgodnie z § 56 ust. 1  Statutu PZŁ zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 3 lutego 2013 r. (niedziela) o godz. 12.00

w Wiacie Grzegówka w Tulicach

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
  4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu przez Koło nieruchomości zlokalizowanej w Sztumie przy ul. Władysława Jagiełły 9 (obecnej siedziby Koła) oraz upoważnienia Zarządu Koła do dokonania wszelkich czynności prawnych w celu dokonania zakupu lokalu.
  6. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.

Za Zarząd

Sławomir Jaworski

Sekretarz Koła