Informacja Łowczego

Informuję, że w dniu 15 stycznia 2013 r.

będę przedłużał odstrzały na bieżący rok łowiecki.

Warunkiem przedłużenia odstrzału jest uregulowanie zobowiązań wobec Koła

( prace gospodarcze, zobowiązania finansowe )

Darz Bór

Łowczy

Zbigniew Trzaska