Podziękowanie za wykonane prace na rzecz Koła

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

za skoszenie naszego poletka oraz pryzmowanie na kiszonkę kukurydzy kolegom:

Jurkowi Szwambrowi, Waldkowi Klatt, Stefanowi Jarmuła, Piotrowi Siebert oraz Dankowi Sawickiemu który wykonał prace polowe nie szczędząc własnego sprzętu

a także za wykonanie i montaż skrzynki w której znajduje się książka ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych w obwodzie 78 kolegom:

Jarkowi Kulpie oraz Jackowi Grabowskiemu

SKŁADA

ZARZĄD KOŁA